Bibliofil i antikvar. Žanrovi: istorija, filozofija, etnologija, teorije politike, publicistika, svetska književnost, srpska književnost, teorija i istorija književnosti, teorije umetnosti, esejistika, filmske i pozorišne studije, Balkan devedesetih, emigrantska izdanja 1945-1991, periodika.

ZORA - Počasni broj Mostar 1968 / 69
ZORA - Počasni broj Mostar 1968 / 69

ZORA - List za zabavu, pouku i književnost. Uređivali Aleksa Šant...

 • 480 DIN
Martin Udovičić - TRAVNIK U VRIJEME AUSTRO-UGARSKE
Martin Udovičić - TRAVNIK U VRIJEME AUSTRO-UGARSKE

Martin Udovičić: TRAVNIK U VRIJEME AUSTRO-UGARSKE (1878-1918), Za...

 • 480 DIN
Edvard Morgan Forster - MORIS
Edvard Morgan Forster - MORIS

Edvard Morgan Forster: MORIS, Rende/Teagraf Beograd 2002, str. 23...

 • 480 DIN
Miloš Zeremski - SJENIČKA KOTLINA
Miloš Zeremski - SJENIČKA KOTLINA

Dr Miloš Zeremski: SJENIČKA KOTLINA - Geomorfološka studija, Geog...

 • 480 DIN
Leo Mates - MEĐUNARODNI ODNOSI JUGOSLAVIJE
Leo Mates - MEĐUNARODNI ODNOSI JUGOSLAVIJE

Leo Mates: MEĐUNARODNI ODNOSI SOCIJALISTIČKE JUGOSLAVIJE, Nolit 1...

 • 480 DIN
SUĐENJE ČLANOVIMA ORGANIZACIJE DRAŽE MIHAILOVIĆA
SUĐENJE ČLANOVIMA ORGANIZACIJE DRAŽE MIHAILOVIĆA

SUĐENJE ČLANOVIMA POLITIČKOG I VOJNOG RUKOVODSTVA ORGANIZACIJE DR...

 • 480 DIN
Petar Ž. Petrović - ŠUMADISKA KOLUBARA
Petar Ž. Petrović - ŠUMADISKA KOLUBARA

Petar Ž. Petrović: ŠUMADISKA KOLUBARA, SANU Beograd 1949, str. 27...

 • 480 DIN
Slavko Vejinović - VUKOVA ZADUŽBINA U XX i XXI VEKU
Slavko Vejinović - VUKOVA ZADUŽBINA U XX i XXI VEKU

Slavko Vejinović: VUKOVA ZADUŽBINA U XX i XXI VEKU, Vukova zadužb...

 • 480 DIN
Lazar Trifunović - OD IMPRESIONIZMA DO ENFORMELA
Lazar Trifunović - OD IMPRESIONIZMA DO ENFORMELA

Lazar Trifunović: OD IMPRESIONIZMA DO ENFORMELA - Studije i članc...

 • 480 DIN
TERORISTIČKE I ŠPIJUNSKE AKCIJE PROTIV FNR JUGOSLAVIJE
TERORISTIČKE I ŠPIJUNSKE AKCIJE PROTIV FNR JUGOSLAVIJE

TERORISTIČKE I ŠPIJUNSKE AKCIJE PROTIV FNR JUGOSLAVIJE, Društvo n...

 • 480 DIN
Tihomir D. Đorđević - IBARSKI RUDNICI KAMENOG UGLJA
Tihomir D. Đorđević - IBARSKI RUDNICI KAMENOG UGLJA

Tihomir D. Đorđević: IBARSKI RUDNICI KAMENOG UGLJA 1924 - 1994, I...

 • 480 DIN
Milan V. Petković - TAJNI RATNICI
Milan V. Petković - TAJNI RATNICI

Milan V. Petković: TAJNI RATNICI, Tetra GM 1996, str. 195. Pojam...

 • 480 DIN
Valtazar Bogišić - METOD I SISTEM KODIFIKACIJE
Valtazar Bogišić - METOD I SISTEM KODIFIKACIJE

Valtazar Bogišić: METOD I SISTEM KODIFIKACIJE IMOVINSKOG PRAVA U...

 • 480 DIN
Horhe Luis Borhes - OGLEDALO ZAGONETKI
Horhe Luis Borhes - OGLEDALO ZAGONETKI

Horhe Luis Borhes: OGLEDALO ZAGONETKI - Eseji o književnosti, Sve...

 • 480 DIN
Vladimir Dedijer - PROTERIVANJE SRBA SA OGNJIŠTA
Vladimir Dedijer - PROTERIVANJE SRBA SA OGNJIŠTA

Vladimir Dedijer / Antun Miletić: PROTERIVANJE SRBA SA OGNJIŠTA 1...

 • 480 DIN
Peter Esterhazi - MALA MAĐARSKA PORNOGRAFIJA
Peter Esterhazi - MALA MAĐARSKA PORNOGRAFIJA

Peter Esterhazi: MALA MAĐARSKA PORNOGRAFIJA, Prosveta Beograd 199...

 • 480 DIN
Dušan Lukač - LIJEVČE I LIJEVČANSKO POTKOZARJE
Dušan Lukač - LIJEVČE I LIJEVČANSKO POTKOZARJE

Dušan Lukač: LIJEVČE I LIJEVČANSKO POTKOZARJE 1941 - 1945, - Pri...

 • 480 DIN
Gojko Tešić - PRKOSI I ZANOSI STANISLAVA VINAVERA
Gojko Tešić - PRKOSI I ZANOSI STANISLAVA VINAVERA

Gojko Tešić: PRKOSI I ZANOSI STANISLAVA VINAVERA, Prosveta 1998,...

 • 480 DIN