Bibliofil i antikvar. Žanrovi: istorija, filozofija, etnologija, teorije politike, publicistika, svetska književnost, srpska književnost, teorija i istorija književnosti, teorije umetnosti, esejistika, filmske i pozorišne studije, Balkan devedesetih, emigrantska izdanja 1945-1991, periodika.

UMETNOST 2 ČASOPIS ZA LIKOVNE UMETNOSTI I KRITIKU
UMETNOST 2 ČASOPIS ZA LIKOVNE UMETNOSTI I KRITIKU

UMETNOST broj 2 - april maj jun 1965, IZ Jugoslavija Beograd 1965...

 • 1.200 DIN
Đorđe Jovanović - ANDRE ŽID ILI NEMOĆ DEKADENTNOG
Đorđe Jovanović - ANDRE ŽID ILI NEMOĆ DEKADENTNOG

Đorđe Jovanović: ANDRE ŽID ILI NEMOĆ DEKADENTNOG INDIVIDUALIZMA,...

 • 1.200 DIN
Avram Kaganovič - UMJETNOST STARE RUSIJE XVII I XVIII
Avram Kaganovič - UMJETNOST STARE RUSIJE XVII I XVIII

Avram L. Kaganovič: UMJETNOST STARE RUSIJE XVII I XVIII STOLJEĆE,...

 • 1.200 DIN
ISTORIJA BEOGRADA - Balkanološki institut SANU
ISTORIJA BEOGRADA - Balkanološki institut SANU

ISTORIJA BEOGRADA, Balkanološki institut SANU/Draganić 1995, tvrd...

 • 1.200 DIN
Henry Kissinger - MEMOARI 1 - 2
Henry Kissinger - MEMOARI 1 - 2

Henry Kissinger: MEMOARI 1 - 2, Vjesnikova press agencja/Mladost...

 • 1.200 DIN
Smiljka Vasić - PSIHOLINGVISTIKA
Smiljka Vasić - PSIHOLINGVISTIKA

Smiljka Vasić: PSIHOLINGVISTIKA, Institut za pedagoška istraživan...

 • 1.200 DIN
SRPSKI SIMBOLIZAM - TIPOLOŠKA PROUČAVANJA
SRPSKI SIMBOLIZAM - TIPOLOŠKA PROUČAVANJA

SRPSKI SIMBOLIZAM - Tipološka proučavanja, SANU - Odeljenje jezik...

 • 1.200 DIN
Petar Tomac - PRVI SVETSKI RAT 1914 - 1918
Petar Tomac - PRVI SVETSKI RAT 1914 - 1918

Petar Tomac: PRVI SVETSKI RAT 1914 - 1918, Vojnoizdavački zavod B...

 • 1.200 DIN
Hugo Roth - SERBLII NA SVOM TLU
Hugo Roth - SERBLII NA SVOM TLU

Hugo Roth: SERBLII NA SVOM TLU, Više raznih izdavača Beograd 1993...

 • 1.200 DIN
Hugo Roth - KOSOVSKI ISKONI
Hugo Roth - KOSOVSKI ISKONI

Hugo Roth: KOSOVSKI ISKONI - Pozadina aktuelnih zbivanja na Kosov...

 • 1.200 DIN
Luis Bunjuel - MOJA LABUDOVA PESMA
Luis Bunjuel - MOJA LABUDOVA PESMA

Luis Bunjuel: MOJA LABUDOVA PESMA, Hinaki Beograd 2004, str. 286....

 • 1.200 DIN
Ratibor Đurđević - PROTOKOLI SIONSKIH MUDRACA
Ratibor Đurđević - PROTOKOLI SIONSKIH MUDRACA

Dr Ratibor - Rajko M. Đurđević: PROTOKOLI SIONSKIH MUDRACA, Udruž...

 • 1.200 DIN
Svetislav Đorđević Lopačov - SEĆANJA
Svetislav Đorđević Lopačov - SEĆANJA

Svetislav Đorđević Lopačov: SEĆANJA, Politika Beograd 1994, tvrdi...

 • 1.200 DIN
VOJSKA RATNO IZDANJE SVIH 40 BROJEVA
VOJSKA RATNO IZDANJE SVIH 40 BROJEVA

List VOJSKA brojevi 1 - 40 RATNO IZDANJE mart - jul 1999, Minista...

 • 1.250 DIN
IZOŠTRITE SVOJA ČULA
IZOŠTRITE SVOJA ČULA

IZOŠTRITE SVOJA ČULA - Kako da zaštitite čula vida, sluha, ukusa...

 • 1.400 DIN
Slavko Gavrilović - O SRBIMA HABZBURŠKE MONARHIJE
Slavko Gavrilović - O SRBIMA HABZBURŠKE MONARHIJE

Slavko Gavrilović: O SRBIMA HABZBURŠKE MONARHIJE, SKZ - Kolo 201...

 • 1.400 DIN
Živko Avramovski - BRITANCI O KRALJEVINI JUGOSLAVIJI
Živko Avramovski - BRITANCI O KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

Živko Avramovski: BRITANCI O KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1 - 2, Arhiv...

 • 1.400 DIN
SVIJET ISLAMA - VJERA NARODI KULTURA
SVIJET ISLAMA - VJERA NARODI KULTURA

SVIJET ISLAMA VJERA NARODI KULTURA - Priredio Bernard Lewis, Jugo...

 • 1.400 DIN